ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. je hrdým odborným garantem konference Insurance Forum 2024

ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. se opět hrdě hlásí k partnerství s pořadatelem konferencí a výstav, společností ABF, a.s.. V letošním ročníku ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. nejen že převzala záštitu, ale zároveň se stala odborným garantem této jedinečné události.

 

V letošním ročníku Insurance Forum 2024 tak ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE z.s. bude především odpovědná za celodenní program konference a témat bude mnoho. Můžete se těšit na aktuální vývoj v legislativě, vliv chystaných změn na sektor pojišťovnictví nebo samotnou perspektivu a zkušenosti jednotlivých řečníků z praxe. Určitě budou tématem také technologické inovace a inovativní řešení v oblasti produktů, služeb či procesů, obohacené o praktické zkušenosti s využíváním umělé inteligence a strojového učení a diskuzi o rizicích a příležitostech spojených s investicemi do Insurtech startupů. Závěrem konference bude panelová diskuze předních odborníků z řad technologických firem, pojišťoven a zástupců veřejných orgánů.

 

Velkou novinkou druhého ročníku konference je prezentace startupů z oblasti digitálních inovací v pojišťovnictví ve druhém sále konference Insurance Fora, a to za přítomnosti investičních společností, zástupců crowdfundingových a inovačních hubů, VC fondů či angel investorů.

 

Martin František Přívětivý, ředitel společnosti ABF, a.s., říká: "Premiérový loňský ročník INSURANCE FORA vstoupil do dosud neznámých vod a jednoznačně dokázal, jak zásadní pro oblast pojišťovnictví bylo společné setkání profesionálů tohoto oboru s představiteli české vlády. Letošní událost propojí ještě více vládních činitelů, lídrů tuzemských pojišťoven, jejich zaměstnanců či zástupců odborných firem a dalších odborníků z tohoto odvětví. Těší mě, že na výstavišti PVA EXPO PRAHA, společně s garantem ČESKOU INSURTECH ASOCIACÍ, nabídneme opět široké portfolio zajímavých přednášek, technologických inovací, zajímavých hostů i panelovou diskuzi složenou z nejvýznamnějších hostů napříč obory."

 

Jiří Vataha, předseda správní rady ČESKÉ INSURTECH ASOCIACE z.s., shrnuje význam této spolupráce: "Velmi si této spolupráce vážím! Je pro mne velkou ctí aktivně se podílet na přípravě konference takového formátu, která je dle mého názoru, v České republice naprosto ojedinělá. Zástupci jednotlivých subjektů ze sektoru pojišťovnictví, ať již jde o samostatné zprostředkovatele, startupy a technologické inovátory, likvidátory pojistných událostí nebo pojišťovny, mají možnost se na jednom místě potkat, poslechnout si zajímavá témata a diskutovat jak na pódiu, tak i mimo něj s ostatními řečníky, návštěvníky a předními představiteli trhu o trendech, inovacích a výzvách, které pojišťovnictví provází a čekají.“

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE