Sjednoťme číselník vozidel, zaznělo na konferenci Insurance Forum 2023

Motoristé se svými auty jsou pro pojišťovny tradičně první volbou. Bez povinného ručení na silnici vyjet nemohou. Od něho je jenom krůček k havarijnímu pojištění. A protože každý majitel vozidla také někde bydlí, nebo má chatu, zahradu či cestuje do zahraničí, mají pojistitelé příležitost nabízet řidičům i své další produkty.

 

Zatímco silnice jsou pro všechny vozy stejné, číselníky vozidel, která po nich jezdí, mají ale pojišťovny odlišné. Obsahují důležité pojmy a kategorie jako např. „taxislužba“ nebo „běžný provoz“, jenomže každý pojistitel si je vykládá trochu jinak. S postupující digitalizací se taková praxe jeví jako nelogická a stále častěji se proto hovoří o jednotném číselníku vozidel a jeho rychlé aktualizaci. Naposledy si zajímavou prezentaci na tohle téma poslechli účastníci červnové konference INSURANCE FORUM 2023, jejímž generálním partnerem byla Slavia pojišťovna.
Setkali se na ní významné osobnosti a lídři českých pojišťoven, pojišťovací makléři a odborné firmy, dodávající tomuto oboru specifické služby a řešení.

 

„Pokud chce pojišťovna komunikovat s leasingovými společnostmi, automobilovými dealery, profesními organizacemi nebo státní správou, nastává kvůli neslučitelnosti číselníků vozidel problém,“ vysvětluje Vlastimil Frič ze společnosti CEBIA, která se zabývá prověřováním původu a historie vozidel a která byla jedním z partnerů INSURANCE FORUM 2023. Spárovat číselníky různých subjektů s číselníky pojistitelů je totiž často nadlidský úkol, navíc i zbytečně nákladný na čas a finance. Jejich sjednocení by proto vedlo jak ke snadnějšímu výpočtu ceny pojištění, tak i k rychlejší výplatě peněz po pojistné události.

 

„CEBIA už dnes dodává informace sjednavačům autopojištění pro makléřské společnosti a zajišťuje i spárování jednotlivých číselníků pojišťoven, aby mohly každý vůz zahrnout do svého kmene,“ říká Frič a dodává, že pokud by pojišťovny začaly používat stejné názvy pro nové automobilové značky a modely, významně by jim to při sjednávání pojištění v brzkém budoucnu usnadnilo práci. „Po zadání VIN nebo registrační značky by pak mohlo být každé vozidlo pro všechny pojistitele velmi snadno identifikovatelné a hlavně spravedlivě pojistitelné,“ dodává Frič.

 

Podle Vlastimila Friče z CEBIA bude mít univerzální systém ještě jednu významnou přednost. „Centrální číselník by měl být maximálně datově široký, takže by v něm byly nejenom údaje o značce a modelu auta, ale také například jeho technické parametry, emisní normy, informace o prvcích aktivní a pasivní bezpečnosti a podobně a jeho jednotliví uživatelé by si z něj pak vybírali pouze konkrétní položky podle svých provozních potřeb.“

 

Výhody jednotného číselníku jsou zřejmé. Počínaje časovou údržbou a aktualizací, kterou dnes dělají jednotlivé pojišťovny samostatně, přes vyšší přesnost při práci s daty, až po vyřešení problémů, kdy se na sjednávacích kvůli absenci konkrétních vozidel v jeho současných číselnících nabídky některých pojišťoven vůbec nezobrazí. Až tomu tak bude, klienti získají větší výběr a sjednavače i pojišťovny zase více klientů.